آشنایی مشاهیر خوشنویسی

استاد محمد سلحشور متولد 1311 تهران است.وی کـه از سـال 1329 خوشنویسی را فرا گرفت خوشنویسی را نزد استاد حسن زرین‌خط شروع کرد و سپس از محضر استاد سید حسین میرخانی و استاد علی‌اکبر کاوه بود.وی درسـال 1364 دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.آثارش را در نـمـایـشـگـاه‌هـای مـتـعـددی در فـرانـسه، انـگـلـسـتـان، پـاکـسـتـان، هـنـدوستان، کویت، الجزایر، امارات و… به نمایش درآمده. از جمله سایر آثر وی خوشنویسی کتب درسی، نگارش دروس قرآن ، نـهج‌البلاغه،غزلیات حافظ، باباطاهر،رباعیات خیام ، سـعـدی، هاتف اصفهانی، صـائـب تـبریزی و… بخشی از آثار وی هستند.خوشنویسی در قالب کتیبه، سیاه مشق، چلیپا، شمسه و چند سطری با خطوط نستعلیق و زینتی در آثارش به چشم می‌خورند.

خوشنویسی، روح هنر

اگر بخواهیم خوشنویسی را معنا کنیم، روح دمیده شده هنر عبارت مناسبی برای توصیف آن می باشد. خوشنویسی مهارتی چشم نواز می باشد.

ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند